Dokumenti

STATUT OPĆINE 

Plan javnih nabava za 2022. godinu

Proračun Općine za 2016. godinu

Strategija razvoja Općine Vitez 2014-2020 (HRV)


Plan javnih nabava za 2016. godinu

Izvješće o realizaciji ugovora javnih nabava za 2015. godinu

Evidencija obveznika komunalne naknade

Plan javnih nabava/nabavki za 2019. godinu

PRAVILNIK O DIREKTNOM/IZRAVNOM SPORAZUMU ZA JAVNE NABAVE

Strategija komuniciranja Općine Vitez

Akcioni plan za prevenciju i sprječavanje korupcije

Omladinska politika

Dokument okvirnog proračuna Općine Vitez za razdoblje 2020-2022. godina

Plan javnih nabava općine VItez za 2021. godinu

Dokument okvirnog proračuna za 2022. - 2024. godine
Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna za 2022. - 2024. godine

Dokument okvirnog budžeta za 2022. - 2024. godine

Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta za 2022. - 2024. godine


PRAVILNICI I PROCEDURE (PDF)

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima općinske uprave Vitez
Pravilnik o korištenju službenih vozila
Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
Pravilnik o načinu formiranja, rada i obračuna naknade za rad Povjerenstva za tehnički pregled građevina
Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći
Procedure o nabavi roba, usluga i radova putem narudžbenice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju______________________________________________________________________________________________________________________________

 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

 
FORMULARI:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja
Zahtjev za izdavanje uvjerenja ili potvrde
Zahtjev za ostvarivanje prava - razno
Zahtjev za ostvarivanje prava kao CŽR – obiteljska invalidnina
Zahtjev za ostvarivanje prava kao CŽR – osobna invalidnina
Zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji doplatak
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Zahtjev za ostvarivanje prava na medicinsko vještačenje
Zahtjev za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu
Zahtjev za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć
Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje
Zahtjev za ostvarivanje prava za vrijeme porodiljnog odsustva
Zahtjev za ostvarivenje prava na osobnu invalidninu

 JU DOM ZDRAVLJA VITEZ

Plan javnih nabava za 2016. godinu
Plan javnih nabava za 2017. godin
u
Plan javnih nabava za 2018. godinu
Plan javnih nabava za 2019. godinu  (Izmjena plana javnih nabavki JU Dom zdravlja Vitez za 2019. godinu)
Plan javnih nabava za 2020. godinu

Plan javnih nabava za 2021. godinu
Plan javnih nabava za 2022. godinu
JKP "VITKOM" VITEZ
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VITEZ


      2022 2021
      01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
 
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021


 
2020 2019 2018 2017 2016
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020

 
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
 
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018

 
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
2015 2014 2013 2012 2011
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
01/2013
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
         
2010 2009 2008 2007
09/2009
08/2009
07/2009
06/2009
05/2009
04/2009
03/2009
02/2009
01/2009
09/2008
08/2008
07/2008
06/2008
05/2008
04/2008
03/2008
02/2008
01/2008