Općina Vitez - Kontakti

Kontakti

Adresa: Stjepana Radića 1, 72250 VITEZ, Bosna i Hercegovina

E-mail: info@opcinavitez.info

 

Centrala - tajnica općinskog Načelnika - Sanja Frljić 718-200 kabinet.nacelnika@opcinavitez.info
Fax 713-939  


 

 

Općinski načelnik - Advan Akeljić 718-201 nacelnik@opcinavitez.info
Predsjednik općinskog vijeća - Tomislav Bošnjak-Matić 718-210 tomislavbm@opcinavitez.info
Savjetnik načelnika 718-202 info@opcinavitez.info 

 

STRUČNA I ZAJEDNIČKA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA

Tajnik općinskog vijeća - Ramajana Idrizović 718-209 ramajana@opcinavitez.info
Bernard Mandić 718-211 bernard.mandic@opcinavitez.info
Sistem administrator - Kristijan Kulić 718-203 kristijan@opcinavitez.info

 

 

 

 

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVITAK

Pomoćnik načelnika - Muhamed Rebihić 718-213 lokalni.razvitak@opcinavitez.info
Ružica Martinović 718-208 ruzica.martinovic@opcinavitez.info
Branka Šarić 718-220 branka.saric@opcinavitez.info
Armin Varupa 718-220 armin.varupa@opcinavitez.info
Jusuf Sivro 718-217 jusuf.sivro@opcinavitez.info


 

 

 

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KATASTAR I URBANIZAM

Pomoćnik načelnika - Vesna Šilić 718-204 vesna.silic@opcinavitez.info
Geometri - Janja Budić, Dino Zukan, Adis Mangić 718-239  
Kristina Franjić, Sulejman Mujanović, Marijana Rajić-Mišković 718-237

kristina.franjic@opcinavitez.info

marijana@opcinavitez.info

Aida Selimbašić - urbanizam 718-235 aida.nukic@opcinavitez.info
 

 

SLUŽBA ZA FINANCIJE

Pomoćnik načelnika - Ivo Ančić 718-242 ivo.ancic@opcinavitez.info
Alma Zukan 718-243  
Ivana Maros 718-228 ivana.maros@opcinavitez.info
Marija Jozić 718-252 marija.jozic@opcinavitez.info
Senada Trako 718-227  


 

 


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Pomoćnik načelnika - Enisa Žiško 718-221 enisa.zisko@opcinavitez.info
Inspektori - Tanja Pejović, Vikica Rajić 718-219 opca.uprava@opcinavitez.info
Matičari - Gordana Šafradin, Irma Baručija 718-229 maticari@opcinavitez.info
Ovjera dokumenata i protokol - Ljilja Matošević, Mina Haseljić 718-247 protokol@opcinavitez.info
Info-centar 718-205  
Manager Centra za pružanje usluga građanima - Marija Matković 718-230 marija.matkovic@opcinavitez.info
Dragica Strukar 718-216 dragica.strukar@opcinavitez.info
Adnana Rešić 718-216 adnana.resic@opcinavitez.info
Arhiva 718-251 arhiva@opcinavitez.info


 

 


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnik načelnika - Marija Grabovac 718-212 marija.grabovac@opcinavitez.info
BIS - Inga Cakalin, Dragana Čečura 718-222 bis@opcinavitez.info
BIZ - Nermin Grabus, Namka Akeljić 718-223  
Katica Iličić-Radman 718-224 katica.radman@opcinavitez.info
Marina Varešković - Mjesne zajednice 718-218 mjesne.zajednice@opcinavitez.info
Hidajet Sivro - Mjesne zajednice 718-218 mjesne.zajednice@opcinavitez.info
 

 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

v.d. pomoćnik načelnika - Ismet Trako 718-226 ismet.trako@opcinavitez.info
Mirsad Hrustić 718-225 mirsad.hrustic@opcinavitez.info
Desanka Bojić 718-225 desanka.bojic@opcinavitez.info
Pero Jerković 718-225 pero.jerkovic@opcinavitez.info