Javne nabavke

09.06.2017.    DOBAVA I DOPREMA BETONA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
09.06.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOKRIH ČVOROVA NA GRADSKOM STADIONU– OPĆINA VITEZ
27.02.2017.    NABAVA ROBA – PLASTIČNE KANTE ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (Izvješće o dodjeli ugovora)
21.12.2016.    Obavijest o nabavi - Utopljavanje zgrada
05.12.2016.    Obavijest o nabavi - kante za otpad
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - gorivo
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - ulje za loženje
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - uredski materijal
23.08.2016.    IZVOĐENJE RADOVA NA PROBIJANJU SERVISNIH PROMETNICA „CESTE 2, 4 I 7“ U POSLOVNOJ ZONI ŠLJIVČICA – OPĆINA VITEZ
23.08.2016.    IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJSKE MREŽE, DIONICA OD ULICE VUKOVARSKA DO NASELJA BOTRINE – OPĆINA VITEZ
16.08.2016.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UTOPLJAVANJU OBJEKATA ZA JAVNU NAMJENU JU „DOM ZDRAVLJA“ (zamjena drvene stolarije) – OPĆINA VITEZ
29.07.2016.    UTOPLJAVANJE OBJEKATA ZA JAVNU NAMJENU – OBJEKT „VATROGASNI DOM“ - OPĆINA VITEZ
28.07.2016.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA GRADSKOJ PROMETNICI, GRADSKIM ULICAMA I LOKALNIM PROMETNICAMA OD VEĆE VAŽNOSTI – OPĆINA VITEZ
08.07.2016.    NABAVA I UGRADNJA PODZEMNIH PROTUPOŽARNIH HIDRANATA - ponovljeni (završeno)
04.05.2016.    Izvođenje građevinskih radova na lijevoj obali rijeke Bile - Zabilje 1 u općini Vitez (ZAVRŠENO)
02.06.2016.    NABAVA I UGRADNJA PODZEMNIH PROTUPOŽARNIH HIDRANATA (PONIŠTENO)
01.06.2016.    Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta na potoku Lupnica u Kamenjačama (ZAVRŠENO)