O Vitezu

Prostor općine Vitez karakterizira Lašvansko polje na sjeveru i planinski masiv Kruščica na jugu. Sjeverno područje općine Vitez gdje su se oformila sva 34 naselja konsolidirano je oko rijeke Lašve. Poljoprivredno zemljište koje se nalazi u sjevernom dijelu općine Vitez je prostor veličine 4.926 ha. 90% poljoprivrednog zemljišta  je u drugoj i trećoj kategoriji. Brdsko planinski prostor je šumsko zemljište površine 10.249 ha, odnosno 64% teritorije općine.
Naselje Vitez i općina Vitez imaju dovoljno rezervnog prostora za izgradnju. Kao što je slučaj i u ostalim općinama, uz saobraćajnice se izgrađuju bespravni objekti. Proces  nizanja objekata (naročito individualnih stambenih objekata) dostigao je nivo ozbiljnog ugrožavanja prostora. Naročito se treba zaštititi prostor poljoprivrednog zemljišta koji je druge i treće bonitetne klase.
Prostor je najznačajniji razvojni potencijal pa je zaštita i racionalno korištenje, planiranje i uređenje prostora najvažnija strateška aktivnost.
Za općinu Vitez je karakteristično da je njen sjeverni dio naseljen, a južni nenaseljen i obrastao šumom. Općina ima 34 naseljena mjesta i 17 mjesnih zajednica.
Općina Vitez spada u gusto naseljene općine s prosječnom gustinom naseljenosti od 185 st/ha. Veličinska struktura naselja se promijenila u odnosu na stanje 1990. god. kad je rađen prethodni planski dokument. Broj naselja veličinske grupe od 1000 do 5000 stanovnika se povećao, a broj manjih naselja veličine od 200 do 500 se smanjio. 
Općina Vitez obuhvaća površinu od 159 km2 na kojoj je prema popisu 1991.god. živi 26.846 stanovnika. Prosječna gustina naseljenosti je 169 stan/ km2. U odnosu na BiH to je manja općina koja zauzima svega 0,3% površine na kojoj živi 0,6% bosanskohercegovačkog stanovništva, a gustoća naseljenosti je dva puta veća od prosjeka BiH.
      Općina Vitez je mnogim pokazateljima poslije rata ostvarila natprosječan rast privrede, što je prije svega rezultat idividualnog  poduzetništva, ali i napora vlasti u usmjeravanju privrednih i društvenih kretanj.
      na području općine je u studenom 2004. godine bilo registrirano 1,035 poslovnih subjekata, od kojih su 483 pravna (46,7%), a 552 fizička lica (53,3%). Broj poslovnih subjekata ukazuje na usitnjenu privrednu strukturu. To upućuje da ekonomski rast generiraju mala i srednja produzeća, formirana privatnim kapitalom, koja preuzimaju odlučujuću ulogu u poslijeratnom razdoblju. Vodeće djelatnosti su trgovina i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija i uslužne djelatnosti. Sigurno je da će i u narednom periodu  mala i srednja preduzeća preuzimati ulogu istinskih aktera i faktora razvoja.
      Vrijednost bruto domaćeg proizvoda tijekom 2002. godine na području općine Vitez iznosi 36 milijuna USD. Ovu vrijednost ostvarilo je 4,344 zaposlenih. Stupanj zaposlenosti stanovništva je 20,5% i dalje uz vrlo visoku stopu nezaposlenosti radne snage od 42,7%. Društveni bruto proizvod po stanovnika u iznosu od 1.686 USD je za 25% iznad prosječno ostvarenog u Federaciji, ali je stepen zaposlenosti stanovništva ispod prosjeka FBiH za 6%. Razina razvijenosti općine je iznad prosjeka BiH za 15% mjereno GDP/pc i za 4% mjereno stupnjem zaposlenosti stanovništva.
Smještena u samom središtu zemlje, općina Vitez se nalazi u području najjačeg tranzitnog prometnog kretanja u Bosni i Hercegovini. Magistralni put M5 na pravcu sjeverozapad-jugoistok prolazi središnjim dijelom opštine i grada Vitez, dok  magistralni put M17 na pravcu sjever-jug, u tzv. Koridoru Vc, prolazi u neposrednoj blizini općinske teritorije.