Općinski vijećnici


 
Maja Biletić
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Nevenka Maros
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Borislav Ramljak
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
 
Nikola Šarić
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Adrijana Peša
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Oliver Grebenar
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Milko Žuljević
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Ana Marija Omazić
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Srećko Petrović
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)

 
Darija Čuturić
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
Anja Stipinović
(KOALICIJA HDZ BIH,
HSS STJEPANA RADIĆA,
HKDU BIH
)
 
Hidajet Sivro
predsjednik
Općinskog vijeća
(SDA)
Mujo Trako
zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
(SDA)
Muamer Đidić
(SDA)
 

 
Ajdin Čišić
(SDA)
Nerman Ramić
(SDA)
Dženita Trako
(SDA)

Šejla Viteškić
(SDA)
Damir Smajić
(SDA)
Amel Salkić
(SDA)

 
 
Hajrudin Haskić
(SDA)
   
 
Bojan Vidović
(HDZ 1990)
Tanja Matošević
(HDZ 1990)
 
 
Ekrem Sarajlić
(SDP BIH)
Ilduza Mujkić
(SDP BIH)
 
     
  ETIČKI KODEKS PONAŠANJA
IZABRANIH DUŽNOSNIKA
OPĆINE VITEZ (PDF)