Objavljeno: 22.6.2022.

Obavijest iz JKP "VITKOM" o mjerama redukcije korištenja vode

Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu broj: 01-3-05-4-2161/15 od 06.07.2015.g. (članak 22a), a zbog nepovoljnih hidroloških prilika i nedovoljne izdašnosti izvorišta voda, kao i konstantnog opadanja nivoa izvorišta sa kojih se vrši vodosnabdijevanje općine Vitez, a u cilju održivosti i stabilnosti vodovodnog sustava JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez donosi:

MJERE REDUKCIJE KORIŠTENJA VODE
 
 

 • Mjere redukcije korištenja pitke vode iz vodovodnog sustava kojim upravlja JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez uvode se za slučaj kada izdašnost vode sa izvorišta „Ilidža“ padne ispod 370 l/s., kao i u uvjetima  kada se neprekidnim radom pumpi u trajanju od 24 sata sa izvorišta Kremenik ne uspije održati nivo vode u rezervoarima za normalno vodosnabdijevanje korisnika usluga.
 • U slučaju uvođenja redukcije u korištenju pitke vode na temelju navedene Odluke  broj:  01-3-05-4-2161/15 od 06.07.2015.g. (članak 22.a), zabranjuje se:
 1. Zalijevanje zelenih površina, fudbalskih igrališta, pranje automobila i drugih vozila.
 2. Zalijevanje privatnih površina kao što su: dvorišta, okućnice  i navodnjavanje poljoprivrednih površina.
 3. Korištenje vode za punjenje i pranje bazena i sl. objekata koje služe za rekreaciju. 
 • U periodu redukcije vode radnici JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez u suradnji sa nadležnom općinskom Inspekcijom vršit će kontrolu bespravnog i nenamjenskog korištenja vode za piće.
 • Sukladno članku 23.a. Odluke za prekršaj iz članka 22.a kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM Pravna osoba kao i kaznom u iznosu od 50,00KM do 500,00 KM odgovorna osoba u Pravnoj osobi.
 • Fizička osoba za učinjeni prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30,00 do 100,00 KM.
 • Osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt za učinjeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM.
 • Ukoliko prekršaj iz prethodnog stavka učini malodobna osoba, odgovoran je roditelj odnosno  staratelj malodobnika.
 • Ako se radi o kvaru i neispravnosti vodomjera ili je vodomjer vraćen unazad, a potrošač vode kvar nije prijavio, a koristi vodu nenamjenski, naknada za korištenje vode u navedenom periodu uvećava se za 500%.                                                              
 • Svi potrošači vode/korisnici usluga JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez su obvezni osigurati nesmetan pristup radnicima JKP „Vitkom“ do mjernog mjesta (Šahta, vodomjera...).
 • U vremenskom periodu trajanja redukcije potrošači vode će biti blagovremeno obaviješteni, a ista će se obavljati u kasnim večernjim satima.
JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez čini sve kako bi sustav vodosnabdijevanja ostao stabilan, a pitka voda dostupna svakom našem korisniku usluge 24 sata.
 


 
 
 
                                                                                                               JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez

 
 

Ostale vijesti

30.6.2022.   JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje termofasade i sanacije krova, radi uštede energije, na zgradama zajedničkog stanovanja

30.6.2022.   Obavijest iz JKP „Vitkom“ Vitez

29.6.2022.   Preporuke zbog ekstremnih vrućina

28.6.2022.   Obavijest iz JKP "Vitkom" o provođenju Mjera redukcije korištenja vode

27.6.2022.   Bosna Bank International d.d. Sarajevo objavila Javni poziv privrednim društvima i obrtnicima koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

24.6.2022.   Općina Vitez dobila značajna sredstva za rekonstrukciju kanalizacijske mreže

23.6.2022.   Veleposlanik NR Kine, NJ.E. Ji Ping posjetio općinskog načelnika Borisa Marjanovića

22.6.2022.   Obavijest iz JKP "VITKOM" o mjerama redukcije korištenja vode

22.6.2022.   Izaslanstvo Općine Vitez posjetilo grad Popovaču

17.6.2022.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2022.GODINU

17.6.2022.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2022. GODINU

16.6.2022.   PROJEKAT „SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ ĆE PODRŽATI 100 NEZAPOSLENIH OSOBA KROZ OBUKE, PREKVALIFIKACIJU I ZAPOŠLJAVANJE

16.6.2022.   Učenici generacije općine Vitez za 2021./2022.g.

14.6.2022.   Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez

10.6.2022.   Potpisan ugovor o prekograničnoj suradnji