Objavljeno: 26.7.2022.

Z A K LJ U Č A K o provedbi javne rasprave po Nacrtu Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na svojoj 14.redovitoj sjednici održanoj dana 21.7.2022.godine  d o n i j e l o  j e
 
 
 
Z A K LJ U Č A K
o provedbi javne rasprave po   Nacrtu  Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine
 
 
I
 
O dokumentu Strategija razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine vodit će se javna rasprava.
Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne izmjene ili dopune  Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine.
Materijal će građanima biti dostupan  na DNU OVE STRANICE U DOWNLOAD SEKCIJI.
 
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare  i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail:
ismet.trako@opcinavitez.info ili izravno Službi za poduzetništvo i lokalni razvitak putem protokola općine Vitez.
 
Javna rasprava traje 30 dana od dana usvajanja ovoga dokumenta.
 
II
 
Zaključak će se objaviti i u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
 

Hidajet  Sivro
DOWNLOAD SEKCIJA: