Objavljeno: 18.10.2017.

IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA 2017.

Obaviještavamo građane Općine Vitez da je u tijeku provođenje izbora po mjesnim zajednicama. Naime, općinsko vijeće je donijelo Odluku o provođenju izbora u svih 17 mjesnih zajednica Općine Vitez, na temelju koje je načelnik formirao povjerenstvo, koje će zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica provesti izbore.
Pozivaju se građani da se odazovu na zakazane zborove  i iskoriste svoje pravo glasa.
Datume i vremenski rok održavanja izbora po pojedinim naseljenim mjestima možete naći u tabeli ispod, a koja će biti redovno ažurirana sa izmjenama i dopunama o novim terminima i mjestima održavanja zborova.
Radio Vitez će također oglašavati datume zakazanih zborova a svaka mjesna zajednica izvršit će i palkatiranje obavijesti o datumu i mjestu održavanja zbora.
Za sva pitanja i dodatne informacije možete kontaktirati broj:030/ 718-218-Ured mjesnih zajednica.

Zbog opravdanih razloga došlo je do promjene termina zborova u određenim mjesnim zajednicama te je slijedeća tabela važeća za naredni period.
Povjerenstvo zadržava pravo izmjene termina u dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica o čemu će javnost biti na vrijeme informirana.


IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA OPĆINE VITEZ-2017.
 
TABELARNI PRIKAZ  ODRŽAVANJA ZBOROVA PO MZ-a
 
 

 
R.
br
 
MJESNA ZAJEDNICA
DATUM ODRŽAVANJA ZBORA VRIJEME ODRŽA-VANJA MJESTO
ODRŽAVANJA ZBORA
DATUM PONOVLJANJA ZBORA
 
1.
"STARI VITEZ" – za naseljeno mjesto GORNJI VITEZ                      
12.10.2017
 
18,00
 
Sala Župnog ureda u Vitezu
 
 
 
2.
"KRČEVINE"- za naseljeno mjesto  KRČEVINE
 
 
13.10.2017.
 
18,00
Dom u Krčevinama  
 
3.
"RIJEKA" – za naseljeno mjesto VRANISKA
 
 
13.10.2017.
 
17,00
ispred kuće Hajrudina Omanović  
 
4.
"STARI VITEZ" – za naseljeno mjesto STARI VITEZ
 
 
15.10.2017.
 
11,00
 
Vatrogasni dom u Starom Vitezu
 
 
5.
 
"KRUŠČICA" za Romsko naselje: SOFA
 
 
24.10.2017.
 
 
 
17,00
 
 
prostor Udruženja Zuralipe
 
 
6.
 
"JARDOL" – za naselja JARDOL i KREMENIK
 
 
24.10.2017.
 
17,00
 
stadion u Jardolu
 
 
7.
 
"JARDOL" – za naselja  GRBAVICA i dio DIVJAKA
 
 
25.10.2017.
 
16,30
plato iznad Đamije  
 
8.
"DUBRAVICA"-za naseljeno mjesto  DUBRAVICA
 
 
25.10.2017.
 
18,00
 
OŠ Dubravica
 
 
9.
"VITEZ I"- za naselje VITEZ
 
 
26.102017.
 
17,00
 
sala općine Vitez
 
 
10.
 
"JARDOL"- za naselja BRIZJAK I DIVJAK
 
27.10.2017.
 
17,00
stadion na Brizjaku
 
 
 
11.
 
"KRUŠČICA" za naselja; BOBAŠI, TOLJUŠIĆI, BOTIĆI i dio SOFE
 
 
30.10.2017.
 
 
18,00
 
podrum Crkve u Kruščici
 
 
 
12.
 
"ŠANTIĆI-SIVRINO SELO" -za naselje SIVRINO SELO
 
 
30.10.2017.
 
 
18,00
 
ispred Mejtafa u Sivrinom Selu
 
 
13.
 
"ZABILJE-SADOVAČE"– za naseljeno mjesto ZABILJE
 
 
31.10.2017.
 
18,00
 
Hrvatski dom Zabilje
 
14. "KRUŠČICA" – za naselje KRUŠČICA  
04.11.2017.
 
17,00
Ispred OŠ u Kruščici  
 
 
                                                                  SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI