Objavljeno: 8.5.2018.

J a v n i p o z i v

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Vitez
JU Centar za socijalni rad
V I T E Z
 
Broj: 01-49.2-240/18
Vitez, 04.05.2018.god.
 
Temeljem odredbi čl. 39 Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst), čl. 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku („Sl. novine FBiH“ br. 17/18), ravnatelj Centra za socijalni rad Vitez, objavljuje
 

J a v n i   p o z i v
 
Za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacije  u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobnom počinitelju kaznenog djela,  na području općine Vitez.
 
 

 1. Pravo prijave imaju sve pravne osobe koj ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
 1. da je kod ovlaštenog tijela registrirana za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog karaktera,
 2. da ima Plan i program rada s malodobnicima kojima je izrečena odgojna preporuka,
 3. da vrsta poslova koje će malodobnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju štetiti njegovom zdravlju, moralu i ugledu,
 4. da ima ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost malodobnika,
 5. da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj malodobnika,
 6. da su uposlenici pravne osobe spremni prihvatiti malodobnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja,
 7. da ima osobu za rad s malodobnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj malodobnika i neposredno surađivati s nadležnim tijelom skrbništva.
 
 1.       Pored uvjeta utvrđenih u stavku I. ovog poziva, pravna osoba prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene malodobniku, dužna je poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.
 
 1.       Pravo prijave na Javni poziv imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. I. ovog poziva a ćije je sjedište na području općine Vitez, odnosno koje vrše svoju djelatnost na području općine Vitez.
 
 1.  Rok za dostavljanje prijava je do 22.05.2018 godine.
 
 1. Sve prijave slati na adresu „Centar za socijalni rad Vitez ul. Stjepana Radića br. 1, sa naznakom - za Javni poziv“.
 
 
 
                                                                                                             RAVNATELJ:                             
                                                                                                 Slavica Pocrnja, dipl. pravnik

 

Ostale vijesti

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama

29.5.2019.   USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT ''RASTIMO ZAJEDNO UZ KOŠARKU-ŠKOLOM KOŠARKE ZA ZDRAVO DJETINJSTVO''

24.5.2019.   POZIV NA PRIJAVU U RAD FORUMA

24.5.2019.   INFORMACIJA o implementaciji projekta „IZGRADNJA PUTNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI PC 96-II“

22.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

17.5.2019.   Potpisani ugovori o stipendiranju

17.5.2019.   Javni pozivi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

17.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“ koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

29.5.2019.   JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

13.5.2019.   J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

13.5.2019.   Obavijest za poljoprivredne proizvođače