Objavljeno: 23.4.2021.

Preliminarna rang lista stipendista Općine Vitez za 2020./2021.g.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021., Općina Vitez nakon usvojenog proračuna dodjeljuje 150 stipendija za akademsku godinu 2020./2021.g.

 Na Javni natječaj u propisanom roku je zaprimljeno 206 prijava. Od ukupno 206 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021. bodovalo je sve pristigle prijave i utvrdilo Preliminarnu rang listu za 150 studenta dobitnika stipendije za akademsku godinu 2020./2021.g.  za svaku od kategorija studenata. (RANG LISTA)
 
Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome obavijeste  Povjerenstvo putem protokola Općine Vitez.
 
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste na oglasnoj ploči ili na web stranici Općine Vitez.
 
Prigovor mora biti vlastoručno potpisan te treba biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. Prigovor je potrebno uputiti putem protokola općine Vitez.