Objavljeno: 16.7.2021.

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

U narednom periodu prognozirane su značajnije količine padavina na vodnom području rijeke Save. Prognozirane padavine uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:  Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,  Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,  Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,  Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save. Imajući u vidu sve navedeno u narednih danima prognozira se blago povećanje vodostaja na vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save), posebno na području sliva rijeka Usore, Spreče, Oskove, Krivaje i Prače. Prognozirana povećanja vodostaja mogu izazvati eventualna lokalna izljevanja na bujičnim vodotocima na pritokama u slivovima rijeka Une, Vrbasa, Bosne, Drine i neposrednom slivu rijeke Save, a posebnu pažnju treba obratiti na bujične vodotoke na slivu Usore, Spreče, Oskove, Krivaje i Prače. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavnog nivoa vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om. Više informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH: www.voda.ba/vodostaji AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO Stranica 2/2 Hamdije Ćemerlića 39a Tel: +387 33 726 400 Faks: +387 33 726 423 Web: www.voda.ba Email: info@voda.ba Treba imati u vidu da su ovo orjentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što uz činjenicu da su vodostaji na svim vodotocima izrazito niski i da je količina vlage u tlu minimalna, može imati uticaj i na dostignute vrijednosti vodostaja. Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH. Sugerišemo povećan oprez nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima.
 
Odjeljenje za Informacioni sistem voda Dežurni centar
 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez