Objavljeno: 15.11.2021.

Rezultati procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Općine Vitez

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja Općine Vitez da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji/povjerenstvu je objavljen na web stranici Općine Vitez 2. studenog/novembra, te je trajao od 4. do 10. studenog/novembra 2021. godine.
 
Do predviđenog roka, ukupno se prijavila jedna (1) kandidatkinja, i to:

  1. Gđa. Marina Kolak koja je predstavnica Udruženja za sport, zabavu i rekreaciju "DM fitness", prijava je pristigla 10. studenog/novembra 2021. 
 
Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavila samo jedna predstavnica civilnog društva, predstavnici Općine Vitez i UNDP-a/ReLOaD2 projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se ista izabere za članicu Evaluacione komisije/povjerenstva.
 
Predstavnik/ca civilnog društva će biti imenovan/a Rješenjem o imenovanju komisije/povjerenstva od strane Općinskog načelnika.
 
Članovi Evaluacione komisije/povjerenstva koju čine predstavnik civilnog društva sa područja općine Vitez, dva predstavnika Općine Vitez i dva predstavnika UNDP/ReLOaD2 projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.
 
 
 
 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2(ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).